Koolituspäev- miks minu koer niimoodi käitub?

11. august 2018 toimus tollerite käitumist käsitlev koolituspäev
Eesti Kennelliidu ruumides, aadressil Alajaama 8, Tallinn