prcd-PRA (silmahaiguse) uuringud

Eesti Nova Scotia retriiverite prcd – PRA staatus

PRA (Progressive Retinal Artrophy) ehk arenev silma võrkkesta kõhetumine (kokkukuivamine). PRA esineb ikka veel pea kõigis tolleri liinides ehk haigeid koeri  ja haiguse kandjaid leidub pea iga tolleri sugupuus. PRA on haigus, mis põhjustab mõlema silma võrkkesta kõhetumist, mis lõppeb koera pimedaks jäämisega. Tavaliselt tuvastatakse PRA 5—7- aastastel tolleritel, kuid haigus võib avalduda ka varem. Koera nägemisvõime hakkab nii või teisiti nõrgenema 5—10-aastaselt.

PRA-staatuse selgitamiseks on olemas geenitest, mille abil on võimalik välja selgitada, kas koer on PRA suhtes puhas ehk terve (A – ei esine vigast geeni), PRA-kandja (B – üks vigane geen) või PRA-haige (C – kaks vigast geeni). Sobivate aretusvalikutega hoitakse ära haigete koerte sündimine ja pikemas perspektiivis vähendatakse ka haigust kandvate koerte määra tolleri tõus. Seepärast on testi tegemine soovitatav kõigile aretuskoertele.

Tulemuste saatmine

Kui Sinu koer on testitud Ameerika Optigeni PRA-prcd testiga või tulemus on teada vanemate staatuse põhjal, siis saada tulemus nimekirja lisamiseks ankeediga: PRA-staatuse lisamine nimekirja. Tänu!

Tähelepanu! Nimekirjas avalikustatakse silmapõhjauuringu tulemus ainult juhul, kui tulemuseks on PRA. Ära seega saada puhta silmapõhjauuringu tulemust ankeediga, kuna uuring kajastab ainult hetketulemust ja ei anna infot kandmise osas.

PRA pärandumine:

PRA pärandub retsessiivselt ühe haige geeni kaudu. PRA on retsessiivne ehk kui koer saab ühelt vanematest terve geeni, püsib ta ise tervena. Haigestunud koer on saanud vigase geeni mõlemalt vanemalt ehk haige koera mõlemad vanemad on haiguse kandjad.

Ühendus Järglaste keskmised osad
A + A A 100 %
A + B A 50 % B 50 %
A + C B 100 %
B + B A 25 % B 50 % C 25 %
B + C B 50 % C 50 %
C + C C 100 %

A = terve, ei ole PRA-prcd-kandja (geenitest, mitte silmapõhja uuring!)
B = terve, PRA-prcd-kandja (geenitest, mitte silmapõhja uuring!)
C = haige, genotüübilt PRA-prcd-haige (geenitest, mitte silmapõhja uuring!)PRA = koeral on silmapõhjauuringul diagnoositud PRA

Optigeni teade 1.6.2005:
“In the case of PRA, also keep in mind that not all retinal disease is PRA and not all PRA is the form currently detectable in your breed. Accurate diagnosis is essential. A dog can test as normal or carrier, yet be affected by a different type of PRA. Although more than one type of retinal degeneration probably occurs in every breed, by far the most common type of PRA for your breed is the type currently being tested by OptiGen.”