Ühing

Eesti Nova Scotia Retriiverite Tõuühing (ENSRTÜ) asutati  22. oktoobril 2013. aastal. Ühingu loomise peamiseks eesmärgiks oli koondada Nova Scotia retriiverist huvituvaid inimesi, Nova Scotia retriiveri tõu tutvustamine ja tõualase selgitustöö tegemine Eesti Vabariigis ning Nova Scotia retriiverite aretuse ja leviku suunamine.

Iga vabatahtlike ühing on oma liikmete nägu. Kõigil tolleri omanikel on võimalik luua omale väljund Eesti Nova Scotia Retriiverite Tõuühingu juures, algatada ettevõtmisi, korraldada koolitusi või vabaaja üritusi. Nagu ikka vabatahtlike organisatsioonide puhul – piiramatu vabadus ise tegutseda ja kaasata teisi huvilisi tegutsema. Võimalus on igaühel.