Eetikakoodeks

ENSRTÜ liikmena luban kinni pidada järgnevatest eetilistest põhimõtetest:

 1. Tagan igale oma koerale head ja tõuomased pidamistingimused, toidu ja joogi, vajaliku väljaõppe, veterinaarse abi ning hoolitsen tema tervise ja heaolu eest. Kohustun mitte omama rohkem koeri, kui jõuan selliselt pidada. Tagan oma koerale/koertele terve ja õnneliku elu ning vanaduspõlve.
 2. Ei võimalda oma koeral/koertel ringi hulkuda ega segada teisi elusolendeid ja inimesi.
 3. Kohustun koristama oma koera järelt nii jalutuskäikudel, näitustel kui ka muudel üritustel.
 4. Ei kasuta vägivaldseid meetodeid koera koolitamisel ja kasvatamisel.
 5. Tegutsen parimate koerapidamistavade järgi; näitustel, katsetel ja võistlustel osalen positiivses ja sportlikus vaimus ning olen eeskujuks teistele koerapidajatele.
 6. Tõuaretuses järgin parimaid tervise, iseloomu ning välimiku standardeid ning kohustun täitma Eestis kehtivaid aretusnorme.
 7. Isase koera omanikuna ei luba oma koeral viljastada emast, kes ei ole samast tõust, ei täida aretuse erinõudeid või kellel aretustingimustele mittevastamise korral pole nõuetekohast eriluba pesakonna saamiseks, samuti kui emase omanikul puuduvad eelteadmised ja tingimused pesakonna kasvatamiseks.
 8. Müün ja loovutan oma kutsikaid ja täiskasvanud koeri ainult vastutustundlikele isikutele, kes tagavad loomadele terve ning täisväärtusliku elu vastavalt selle koera tüübile. Ma ei müü kutsikaid ja koeri kunagi lemmikloomakaupluste vahendusel ega soosi kutsika kinkimist inimestele, kel puudub eelnev kindel koeravõtu soov.
 9. Loovutan kutsikad uutele omanikele koos kõigi vajalike dokumentidega: ostu-müügi leping, EKL tõutunnistus, loomaarsti tõend looma tervisliku seisundi kohta, veterinaarpass, kirjalik juhend kutsika kasvatamiseks, koolituseks ja hooldamiseks.
 10. Abistan oma kutsikate uusi omanikke kutsika kasvatamisel ning annan neile vajalikku infot koera hooldamise kohta. Aitan leida uue kodu oma kasvandikele ja oma müüdud täiskasvanud koertele, keda nende endised peremehed ei saa mingil põhjusel enam pidada.
 11. Olen aus teiste kasvatajate, koeraomanike ja kutsikahuviliste suhtes ning annan tõest infot oma koerte ja nende järglaste tervise, iseloomu ning omaduste kohta, sh räägin ka esinevatest vigadest ja puudustest.
 12. Annan oma panuse Nova Scotia retriiveri tõu tutvustamisse ja arendamisse.
 13. Olen sõbralik ja viisakas Eesti Nova Scotia Retriiveri Tõuühingu liikmete suhtes ning ei levita kontrollimatuid fakte, laimu ja valeinformatsiooni kellegi suhtes.
 14. Suhtun lugupidavalt Eesti Nova Scotia Retriiveri Tõuühingusse, järgin ühingu juhiseid ja otsuseid ning ei kahjusta oma tegevuse või tegevusetusega selle organisatsiooni mainet ja tegevuseesmärke.
 15. Annan eetikakoodeksi koopia retriiverikutsika ostjale koos infoga Eesti Nova Scotia Retriiveri Tõuühingust ja Eesti Kennelliidust.