TERVISEKÜSITLUS

Tolleritel esineb mitmeid haiguseid, millest mõned on teadaolevalt pärilikud ja osade puhul kahtlustatakse, et need võivad pärilikud olla. Toller ei ole teistest retriiveritõugudest oluliselt haigem kuid ka mitte palju tervem. Eriti tuleks tähelepanu pöörata nendele haigustele, mis on pärilikud või arvatavalt pärilikud  ja nende vältimisele aretuses kasutatavatel koerte puhul. Lisaks on väga oluline teavitada kasvatajat ja ühingut teie koera võimalikest haigustest. Järgides avatud lähenemist, saame mõjutada tõu aretust ja edendada tervete tollerite kasutust ja sündi.

ENSRTÜ juhatus kogub infot tolleritel esinevate haiguste kohta allpool oleva terviseküsitluse kaudu. Terviseküsitluse eesmärk on kaardistada Eesti tollerite tervise olukorda ning koguda infot koerte iseloomu ja haiguste kohta. Iga koera andmed on olulised!  Küsimustiku vastuseid käsitletakse konfidentsiaalselt.

Täida siin – TERVISEKÜSITLUS

  • küsitluse võib täita iga tolleriomanik või kasvataja
  • küsitluse täitmise puhul ei ole oluline koera vanus ja tervislik seisukord (koer võib olla noor või vana, terve, haige või surnud). 
  • tervisliku olukorra muutudes võib ankeedi uuesti täita või teavitada haigusest ühingu e-mailile.